LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO QUẢN NHIỀU LOẠI CIGAR ?

Hầu hết người hút cigar thích mua về nhiều loại cigar khác nhau. Cũng giống như rượu ngon, cigar cũng không bao giờ có 2 vị giống nhau. Khi chúng ta sử dụng hộp giữ ẩm, không nên để cigar không cùng loại vào cùng chỗ đẻ hương vị và mùi vị không không lẫn vào nhau. Cách đắt tiền để bảo quản hương và mùi vị của cigar là mua nhiều hộp giữ ẩm để chứa từng loại cigar. Nhưng không cần như thế mặc dù bán nhiều cigar là trách nhiệm và quyền lợi của những người bán hàng, nhưng điều đó có vẻ không phải là đạo đức trong kinh doanh.

Cách dễ nhất và ít tốn kém nhất là chúng ta sử dụng những vách ngăn để phân chia (dividers).

Vách ngăn này phải vừa với bên trong của hộp. vừa với cả chiều dài và chiều ngang và cần thiết để tạo ra các vùng khác nhau để chứa nhiều loại cigar. Bạn có thể đựng cigar sữa vào 1 ngăn, cigar lớn vào ngăn khác và không cần lo sợ hương vị trộn lẫn vào nhau.