Mã sản phẩm: 5.1833.20B

Dao bếp Victorinox Carving Knife (wavy edge, 20cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 6.8003.22B

Dao bếp Victorinox Carving knife (Fibrox handle, 22cm)

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.1903.19B

Dao bếp Victorinox Carving knife (19cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 5.2103.15B

Dao bếp Victorinox Carving Fork (20cm)

990,000₫

Mã sản phẩm: 5.1633.21B

Dao bếp Victorinox Bread knife (wavy edge, 21cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 5.1150.11

Bộ dao bếp Victorinox Rosewood handle (11 món)

18,980,000₫

Mã sản phẩm: 5.1183.51

Bộ dao bếp Victorinox nhỏ (5 món)

4,980,000₫

Mã sản phẩm: 5.1193.9

Bộ dao bếp Victorinox (9 món)

7,590,000₫

Mã sản phẩm: 6.7173.8

Bộ dao bếp Victorinox (8 món)

9,980,000₫