Mã sản phẩm: JF-18T

Tủ bảo quản rượu JF-18T

35,000,000₫

Mã sản phẩm: JF-120C (Model 2022)

Tủ giữ ẩm cigar JF-120C (Model 2022)

47,500,000₫

Mã sản phẩm: JF-28C

Tủ giữ ẩm cigar JF-28C

35,000,000₫

Mã sản phẩm: JF- 54CF (Model 2017)

TỦ GIỮ ẨM CIGAR: JF-54CF (Model 2017)

38,500,000₫

Mã sản phẩm: JF-120S

Tủ Giữ Rượu JF-120S

42,500,000₫