Ống tube đựng 1 điếu cigar - Cigar Tube with Hygrometer

Mã sản phẩm: FK-138 S
1,250,000₫

Mô tả

Ống tube đựng 1 điếu cigar - Cigar Tube with Hygrometer

  • Cigar Tube
  • Hygrometer
  • Humidifier
  • Options: Silver / Gold
  • 1 Cigar
  • 58 Ring Gauge Max 

Bình luận

Sản phẩm khác