Mã sản phẩm: Mod by nib

Bút máy Lamy Studio (Fountain pen)

2,690,000₫

Mã sản phẩm: 1624044

Bút bi xoay Lamy Studio 367

2,690,000₫

Mã sản phẩm: 1625919

Bút bi Lamy Studio 267

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1619666

Ruột bút chì Lamy M44

98,000₫

Mã sản phẩm: 1613332

Ruột bút chì Lamy M43

98,000₫

Mã sản phẩm: 1602099

Ruột bút chì Lamy M40

98,000₫

Mã sản phẩm: 1631505

Bút máy LAMY Lx RAu (Rose Gold)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: (Coming Soon)

Bút máy LAMY Lx Pd (Palladium)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1631493

Bút máy LAMY Lx Ru (Ruthenium)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1615165

Bút bi Lamy Vista 212 (Mực đen)

690,000₫

Mã sản phẩm: 1625061

Bút Lamy tipo K 337 Turquoise

490,000₫

Mã sản phẩm: 1612741

Bút Lamy tipo Al/K 339 red aluminium

440,000₫