Mã sản phẩm: 1631505

Bút máy LAMY Lx RAu (Rose Gold)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: (Coming Soon)

Bút máy LAMY Lx Pd (Palladium)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1631493

Bút máy LAMY Lx Ru (Ruthenium)

1,980,000₫